1 )

Mục đích của các thuật toán là cố tạo ra một công cụ giảm tối đa dung lượng của file – tối ưu hóa tài nguyên trên các ổ đĩa cứng cũng như trên không gian Internet .

Các thuật toán nổi bật :

RLE – Run Lenght Encoding

Thuật toán Huffman

thuật toán Arithmetic + LZ77 +LZ78

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s